Znak a vlajka pro Obůrku (část města Blanska)

Návrh znaku pro Obůrku (část města Blansko)Návrh vlajky pro Obůrky

 

 

 

 

 

 

Příklad realizace tzv. mluvícího znamení pro část města, včetně moderní průmyslové figury.

Znak obce
Blason znaku: V zeleném štítě nad zlatým plotem o šesti zahrocených plaňkách na dvou příčlech do krajů štítu dvě postavené slévárenské ruční licí pánve s hubičkami odvrácenými kelímky v obručích se zkříženými vztyčenými držadly ukončenými manipulačními oky, vše stříbrné.
Znak vsi Obůrka, která je dnes částí města Blanska, vychází z tzv. heraldické mluvící symboliky, vyjadřující jméno Obůrky, odvozené od „malé obory“ a jejího oplocení i skutečnosti, že tato osada byla založena knížetem Salmem pro tehdejší zaměstnance jeho hutí a železáren v Blansku. Znak je proto zelený, vyjadřující charakter místa někdejšího založení (okolní lesy, louky a pole) i přirozeného prostředí obory. Zelená je též barvou naděje.
Jako první tzv. obecnou figuru heraldik zvolil zlatý plaňkový plot, symbolicky evokující ohrazení obory či obůrky, ať již lesní, nebo sídelní (tj. včetně oplocení pozemků a zahrad). Je použito šesti planěk tak, jako je počet písmen ve jménu Obůrky. 
Druhou (občany přímo navrženou) obecnou figurou je slévárenská ruční licí pánev, odkazující na povolání prvních obyvatel Obůrky a dosud trvající průmyslovou profesi v regionu. Pro heraldicky žádoucí maximální výplň plochy štítu využil heraldik zdvojení a zkřížení těchto licích pánví.

Vlajka obce
Vexilologický popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy - žlutý, zelený a žlutý, v poměru 2:5:2. 
V zeleném pruhu nad žlutým plotem o šesti zahrocených plaňkách na dvou příčlech do okrajů pruhu dvě postavené slévárenské ruční licí pánve s hubičkami odvrácenými kelímky v obručích se zkříženými vztyčenými držadly ukončenými manipulačními oky, vše bílé. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Ukázka uplatnění znaku městské části ObůrkaDetail výšivky hasičského praporu se znakem Obůrky

 

 

 

 

 

 

 

Advantages of Alerion

  • Traditional handcraft
  • Quality materials
  • Long-time experience
  • The longest warranty
  • Guarantee of expertise
  • Personal customer care